Om

Annakarin Skogsberg är specialiserad inom tvistlösning och entreprenadrätt. Hon har särskilt stor erfarenhet av att driva större entreprenadrättsliga tvister i allmän domstol eller skiljeförfarande. Annakarin bistår även sina klienter med rådgivning i upphandlingsskeden och ger löpande rådgivning under entreprenader. Annakarin håller regelbundet föredrag inom ämnena tvistelösning och entreprenadrätt.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2019-

Göteborgs tingsrätt, beredningsjurist, 2018-2019

Advokatfirman Anna Larsson, biträdande jurist, 2017-2018

Göteborgs tingsrätt, tingsnotarie, 2014-2017

Setterwalls Advokatbyrå, biträdande jurist, 2010-2016

Utbildning

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, juristexamen, 2009