Om

Kajsa Reinholdsson arbetar huvudsakligen i alla typer av kommersiella tvister, såväl nationella som internationella med särskilt fokus mot bygg- och infrastruktur.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2019-

Göteborgs tingsrätt, tingstjänstgöring, 2017-2019

Colligent Inkasso AB, jurist, 2016-2017

Utbildning

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, juristexamen, 2016

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, studier i rättspsykologi, 2016

Medlemskap

Young Arbitrators Sweden