Om

Matilda Barkman har mångårig erfarenhet av att hantera både konkurser och likvidationer och förordnas löpande som konkursförvaltare och likvidator. Matilda har därigenom gedigen kompetens när det gäller hantering av tvister och allmän rådgivning i frågor med koppling till obeståndsrätt och konkurser.

Utöver sin obeståndsrättsliga expertis har Matilda flera års erfarenhet av plan- och byggfrågor, som exempelvis överklagandeprocesser gällande bygglov och detaljplaner, och fastighetsrättsliga frågor av mer allmän karaktär.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2015-

Vänersborgs tingsrätt, beredningsjurist, 2014-2015

Göteborgs tingsrätt, tingsnotarie och beredningsjurist, 2012-2014

Advokatfirman Glimstedt, biträdande jurist, 2011-2012

Utbildning

Örebro universitet, jur. kand., 2011 

Köpenhamns universitet, kurser i juridik, 2011 

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2017-

REKON i Göteborg