Tillbaka

23.09.13 / Nyhet

Förmånsrätt vid konkurs för revisorer och redovisningskonsulter

Rekonstruktion och Konkurs

Som revisor eller redovisningskonsult har du med stor sannolikhet kommit i kontakt med kunder som har svårt att betala för dina tjänster. Inte alltför sällan går kunden senare i konkurs. 

Vid konkurs har lagstiftarna gett revisorer och redovisningskonsulter möjlighet att få betalt för visst arbete före merparten av övriga fordringsägare, enligt 10 a § förmånsrättslagen. Orsaken till förmånsrätten är att näringsidkaren, även om företaget börjar gå dåligt, lättare ska kunna få professionell hjälp att utföra sin lagstadgade skyldighet med redovisning och revision. 

Företrädesrätten har begränsats till arbete som utförts inom sex månader från att konkursansökan ingavs till tingsrätten samt att arbetet har varit nödvändigt att utföra enligt lag. 

Arbete som omfattas av förmånsrätten är exempelvis bokföringsarbete, revision och granskning av kontrollbalansräkning. Förmånsrätten omfattar inte exempelvis arbete med löner, budgetar och deklarationer. Det är alltså viktigt att det framgår när och vilket arbete du utfört i dina fakturor/fakturaspecifikationer 

En fordran med förmånsrätt får alltså utdelning i konkurser före exempelvis bankskulder (trots företagsinteckning), skatteskulder, löneskulder och övriga leverantörsskulder. 

Vi rekommenderar att du kontaktar konkursförvaltaren så snart du har en kund som försatts i konkurs. Konkursförvaltaren kan ofta snabbt lämna besked om du kan få betalt. Många gånger kan även betalning ske inom någon/några månader efter konkursutbrottet, så kallad förskottsbetalning. När du anmäler din fordran till konkursförvaltaren är det viktigt att du anger att fordran omfattas av förmånsrätt enligt 10 a § förmånsrättslagen. 

För det fall det finns tillgångar i bolaget föreligger alltså goda möjligheter att hela eller delar av din fordran kan betalas.

Ett samtal med obeståndsgruppen kan rädda betydande värden

MAQS Advokatbyrå är en av Sveriges ledande affärsjuridiska byråer med att biträda företag i ekonomisk kris. Vi har lång erfarenhet inom området och föreläser regelbundet för revisorer och redovisningskonsulter i frågor om kapitalbrist och obestånd.

Om du har en kund som hamnat i en ekonomisk kris är du välkommen att kontakta oss för en inledande kostnadsfri rådgivning där vi tillsammans med bolagets företrädare går igenom möjliga alternativ för att hantera bolagets ekonomiska problem genom till exempel företagsrekonstruktion och konkurs. 

Om företaget behöver ansöka om företagsrekonstruktion eller konkurs förklarar vi hur sådan handläggs och lämnar råd för att förhindra att fordringsägare och andra drabbas negativt av felaktiga beslut. 

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer. Du kan också registrera dig för kommande nyheter och events inom rekonstruktion och konkurs här.

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner