Tillbaka

20.05.28 / Nyhet

MAQS har biträtt Trianon vid förvärv av bostadsportfölj i Skurup

Fastighets Aktiebolaget Trianon förvärvar fem bostadsfastigheter i Skurup omfattande cirka 22 200 kvm fördelat på 293 lägenheter.

Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 247 Mkr. Mer information finns här.

MAQS Advokatbyrå har biträtt Fastighets Aktiebolaget Trianon genom advokaterna Magnus Bengtsson och Lovisa Elardt.

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner