Tillbaka

23.09.15 / Nyhet

Riksdagen har röstat igenom ny lag gällande granskningssystem för utländska direktinvesteringar

Riksdagen har i veckan godkänt regeringens lagförslag som ger en granskningsmyndighet möjlighet att granska och eventuellt förhindra utländska direktinvesteringar i företag vars verksamhet, information eller teknik har betydelse för Sveriges säkerhet. Det nya regelverket omfattar även svenska investeringar.

Den nya lagen, som träder i kraft den 1 december 2023, innebär ytterligare en dimension av regelefterlevnad som kommer att påverka transaktionsprocessen och varje enskild transaktion kommer att kräva en bedömning om den påverkas av regelverket.  

MAQS har lång erfarenhet av hantering av komplicerade transaktioner som inkluderar myndighetsgodkännanden och andra tillståndsprocesser. Har du frågor angående anmälningsskyldighet eller planerar för en framtida transaktion är vårt team av specialister redo att bistå dig. 

Läs tidigare inlägg om regelverket.

Kontakt

 

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner