Tillbaka

23.06.08 / Nyhet

XANO förvärvar Lundgren Machinery

XANO har via dotterbolag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Lundgren Machinery AB.

Lundgren Machinerys verksamhet omfattar dels utveckling och tillverkning av maskiner i form av kartongresare och kartongförslutare, dels kontraktsuppdrag avseende såväl prototyper och enskilda produkter som kompletta lösningar. Försäljningen sker till ledande livsmedels- och läkemedelsföretag i Skandinavien och norra Europa.

Lundgren Machinery kompletterar verksamheten inom XANOs affärsenhet Industrial Solutions genom att tillföra närliggande teknikexpertis och introducera nya marknadsnischer. Via förvärvet breddas affärsenhetens kompetensområde ytterligare och Lundgren Machinery får samtidigt tillgång till resurser för att vidareutveckla dess unika styrkor.

MAQS har företrätt XANO i samband med förvärvet. MAQS team bestod av Lovisa Elardt, Richard Fiskesund, Nelly Bjurling och Allis Westberg.

Om XANO:

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår till 3,5 miljarder SEK och antalet anställda är ca 1 400. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen.

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner