En bra affär börjar med MAQS

Vi levererar högkvalitativ juridisk rådgivning genom ett modernt arbetsätt och ett proaktivt agerande.

Läs mer om oss

Aktuellt

MAQS biträder Förenade Care AB vid flera förvärv

Serneke säljer Säve flygplats till Castellum för 1,1 miljarder kronor

MAQS biträder Strawbees i samband med kapitalanskaffning

Våra kunder vet vad de vill med sina affärer och vi vet vilken juridisk rådgivning de behöver

Läs mer om våra expertisområden