En bra affär börjar med MAQS

Vi levererar högkvalitativ juridisk rådgivning genom ett modernt arbetsätt och ett proaktivt agerande.

Läs mer om oss

Aktuellt

Fouriertransform AB har ingått avtal om att avyttra sitt innehav i Pelly Group AB till Segulah

MAQS har biträtt vid listning av I-Tech AB på Nasdaq First North

IRLAB Therapeutics AB (publ) genomför nyemission riktad till institutionella investerare

Våra kunder vet vad de vill med sina affärer och vi vet vilken juridisk rådgivning de behöver

Läs mer om våra expertisområden