En bra affär börjar med MAQS

Vi levererar högkvalitativ juridisk rådgivning genom ett modernt arbetsätt och ett proaktivt agerande.

Läs mer om oss

Aktuellt

MAQS har biträtt säljarna vid försäljningen av aktierna i Orango Holding AB

MAQS har biträtt säljarna av EBE Gruppen AB vid försäljningen till SSG Group

MAQS biträder Minesto AB i samband med att bolaget genomför en företrädesemission av units

Våra kunder vet vad de vill med sina affärer och vi vet vilken juridisk rådgivning de behöver

Läs mer om våra expertisområden