En bra affär börjar med MAQS

Vi levererar högkvalitativ juridisk rådgivning genom ett modernt arbetsätt och ett proaktivt agerande.

Läs mer om oss

Aktuellt

Annica Börjesson invald i NOMAs styrelse

Anders Bodin Fastigheter köper Tändstickspalatset

Knutsson Holdings AB har avyttrat sitt innehav i Jarl Securities till CatCap GmbH

Våra kunder vet vad de vill med sina affärer och vi vet vilken juridisk rådgivning de behöver

Läs mer om våra expertisområden