Tillbaka

24.04.10 / Nyhet

MAQS biträdde Minesto vid företrädesemission om ca 100,2 MSEK

Minesto AB (publ) har genomfört en företrädesemission av units som kommer att tillföra bolaget en likvid om cirka 100,2 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till företrädesemissionen. 

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner förväntas Minesto att tillföras ytterligare upp till cirka 50,1 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till utnyttjandet av teckningsoptionerna.

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra planerbar kommersiell elproduktion ur havet.

MAQS Advokatbyrå var legal rådgivare och Pareto Securities AB agerade Sole Manager och Bookrunner till Minesto i samband med företrädesemissionen. MAQS team bestod i huvudsak av Eric Ehrencrona och Fredrik Brusberg.

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner