MAQS konkursförvaltare

MAQS i Malmö har nio konkursförvaltare: Emma Broddesson, Jan Gruvstad, Niklas Ernulf, Per Olsson, Bo Ransnäs, Johan Schubert, Hans Svedberg, Cecilia Uddman och Ulf Yxklinten. MAQS i Göteborg har tre konkursförvaltare: Jörgen Estving, Mats Berter och Mats Romell.

Biträdande jurister, konkurssekreterare och särskilda lönegaranti-handläggare är också involverade i handläggningen av varje konkurs.

Aktiva anbud

Arkiverade anbud