Om

Jonas är specialiserad mot M&A med särskild inriktning mot fastighetsbranschen. Han har även en omfattande erfarenhet av att granska och förhandla olika kommersiella avtal för företag i flera andra branscher.

Jonas biträder löpande en mängd olika aktörer såsom säljare av ägarledda bolag, privata och noterade företag, fastighetsutvecklare och fastighetsfonder samt kommunala bolag och banker. Han är även styrelseordförande i ett noterat fastighetsbolag.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2012-

Wistrand Advokatbyrå, biträdande jurist, 2010-2012

Setterwalls Advokatbyrå, biträdande jurist, 2004-2010

Lunds tingsrätt, tingstjänstgöring, 2003-2004

Setterwalls Advokatbyrå, biträdande jurist, 2002-2003

Utbildning

Lunds universitet, fil. magister i företagsekonomi, 2002

Lunds universitet, jur. kand., 2002

National University of Singapore, studier i ekonomi och juridik, 2001

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2008-

Relaterade nyheter

MAQS har biträtt Mofast vid förvärv av flerbostadsfastighet vid Avicii arena

Spotlightnoterade fastighetsbolaget Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) (Mofast) har undertecknat...
21.06.09 Läs mer

MAQS rådgivare vid försäljningen av LM Transport till Storskogen

MAQS har biträtt säljaren i samband med försäljningen av majoriteten av aktierna i det Kristianstadsbaserade...
21.05.24 Läs mer

Advokat från MAQS vald till ordförande i MOFAST

Advokaten Jonas Blomquist har valts till styrelseordförande i Spotlight-noterade fastighetsbolaget Mälardalens...
21.05.17 Läs mer

MAQS rådgivare vid försäljning av fastighetsportfölj

MAQS Advokatbyrå har biträtt säljaren Celon Förvaltning AB i samband med försäljningen av åtta fastigheter...
21.01.22 Läs mer