Tillbaka

23.04.18 / Nyhet

MAQS legal rådgivare när NoseOption AB tar bakvägen till Nasdaq First North

MAQS Advokatbyrå har företrätt ägarna av det medicintekniska bolaget NoseOption AB i en s k omvänd försäljning till Frisq Holding AB (Publ). Som betalning fick säljarna emitterade aktier i Frisq Holding AB (Publ), varefter en åternotering skedde på Nasdaq First North under ticker ”NOSA”. I samband med detta byter bolaget namn till NOSA Plugs AB (publ).

MAQS team leddes av Jonas Blomquist (M&A) och Patrik Gustavsson Sonne (Capital markets).

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner