Tillbaka

23.01.25 / Anbud

KONKURSANBUD – Innenco Sweden AB

Innenco Sweden AB (publ) är ett utvecklingsbolag som baserat på innovativ energiteknik och energilagring har bedrivit verksamhet kopplad till hantering av lågenergikoncept för alla typer av fastigheter, https://www.innenco.com/. Verksamheten har grundat sig på en patentstrategi, där det helägda dotterbolaget Innenco Technology Limited, baserat i Hongkong, har godkända patent i Sverige och Kina samt pågående patentansökningar i EU och Indien, vilka beräknas kunna godkännas under år 2023/2024.

Innencos teknik kan minska energiförbrukningen i byggnader med över 50 %. Tekniken installeras i golv, väggar och tak i hela byggnader för att kunna distribuera värme, kyla och ventilation där den bäst behövs. Det patenterade distributionssystemet Active Elements är applicerbar i allt från villor, bostadsrätter och lagerlokaler till köpcentrum och hela kvarter. Tekniken integreras främst i byggnader med verktyget Smart Control, men kan även appliceras i efterhand. Systemet lagrar och omfördelar således över- och underskottsenergi i byggnader i stället för att tillföra ny energi. Innenco har ingen egen tillverkningsanläggning, men kan hänvisa produktion till leverantörer med mer än 35 års erfarenhet av energisystem och den teknik som patentet grundar sig på.

Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 15 februari 2023. Fri prövningsrätt samt rätt till försäljning utanför detta anbudsförfarande förbehålles.

Frågor rörande Innencos teknik, system och produktion hänvisas i första hand till CCO Peter Mårtensson, peter.martensson@innenco.com, och styrelseordföranden Jan Törner, 0705-379840, jan.torner@jtrmanagement.se.

 

Konkursförvaltare MAQS Advokatbyrå

Advokat Linda Nordin

linda.nordin@maqs.com, 0730-39 71 32

Kontaktpersoner

Linda Nordin

Advokat/Legal Director

Linda Nordin

Advokat/Legal Director

Malmö

+46 730 39 71 32

Läs mer