Tillbaka

EU & konkurrens

Vi förhandlar avtal och driver de värden som är viktigast för just er. Genom att analysera er företagsstruktur skapar vi effektivare produktflöden genom att analysera, utvärdera och anpassa konkurrensrättens kraftfulla verktyg. Resultatet? En resultatinriktad och etiskt hållbar affärsstruktur.
Konkurrensfragor

Att vinna marknadsandelar får inte ske på bekostnad av att regelverk åsidosätts. Idag är det en självklar del i näringslivets hållbarhetsarbete att följa regler om marknadsbeteende och korruption. Det är helt enkelt en nödvändighet för ett framtida företagande. Genom kunskap om konkurrensrättens gränser och säkerställande av ett sunt företagande efter bl.a. Näringslivskoden, kan verksamheten optimeras utan risk för kostsamma utredningar, böter och inte minst badwill på marknaden. MAQS bistår regelbundet klienter med att granska, upprätta och implementera policys, utbilda personal samt biträda vid gryningsräder och efterföljande utredningar, inklusive incidenthantering i övrigt.

Vidare anlitas vi regelbundet som observatörer vid marknadskänsliga möten och kan effektivt guida i diskussioner konkurrenter emellan eller vid branschmöten. Hos oss kan ni även få råd rörande statligt stöd och offentlig upphandling samt hjälp med de komplexa frågor och den balansgång som företag i en dominerande ställning måste behärska.

Kontaktpersoner

Mikael Åström

Advokat/Partner

Mikael Åström

Advokat/Partner

Göteborg

+46 768 66 15 20

Läs mer