Tillbaka

Transport & logistik

Skogsnäringen är idag den bransch som köper mest järnvägstransporter i Sverige. Optimerade logistikflöden från planta till färdiga produkter är en nyckelfaktor för branschens fortsätta framgång och hållbara utveckling.
Transport & logistik

Många större aktörer i skogsbranschen har samarbeten för att främja mer hållbara och effektiva transporter. Ett sådant exempel är branschens gemensamma ansträngningar att påskynda arbetet med att omklassificera delar av det svenska vägnätet för att möjliggöra tyngre och mer miljöeffektiva lastbilstransporter. Utbyggnaden av hamnkapacitet för effektivare och smidigare tillgång till det globala logistiknätet, utbyggnad av järnvägsnätet för att ytterligare öka överflyttningen från lastbilar till järnväg och elektrifiering av fordonsflottorna, är andra satsningar där branschen och staten samverkar till förmån för miljön och konkurrenskraften.

Samtidigt som samverkan mellan olika aktörer inom logistik är avgörande för att nå de högt ställda målen, så ställer det även krav på att samarbetena inte kommer i konflikt med konkurrensrättsliga frågeställningar, vilket MAQS har stora erfarenhet av att hantera. I kombination med vår kompetens från att arbeta med de regelverk, konventioner och standardavtal som finns för sjö-, flyg-, tåg- och landsvägstransporter samt multimodala transporter, bidrar vi med trygghet och flexibilitet i våra kunders affärer på den globala fraktmarknaden.