Tillbaka

Tillverkning

Tillverkning utgör fortfarande kärnan inom fordonsindustrin även om branschens stora fokusområden under de senaste åren är kopplade till elektrifiering och mobilitet.
Automotive Tillverkning BG

MAQS jobbar löpande med såväl OEMer som underleverantörer och har därmed fått gedigen erfarenhet och förståelse för de vanligaste avtalsstrukturerna, godtagbara risknivåer, leveransflöden och behovet av nära samarbete mellan de olika aktörerna.

Genom att hjälpa våra kunder i samband med upprättandet av deras standardavtal och tillhörande dokument såsom ”contractual guidelines” m.m. kan vi stötta kunderna på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt i deras avtalsförhandlingar, hålla internutbildningar med personalen och vid behov genomföra uppdateringar av dokumenten.