Om

Beatrice Smedenman arbetar huvudsakligen med att bistå kunder med granskning och upprättande av kommersiella avtal. Beatrice jobbar även med frågor kring immateriella tillgångar och digitalisering.

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2022-

MAQS Advokatbyrå, sommarnotarie, 2021

Utbildning

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, juristexamen, 2022

Università Commerciale Luigi Bocconi, juridikkurser, 2021