Tillbaka

23.06.01 / Nyhet

Retail News

NYHETSBREV JUNI 2023

Retail News

Utmanande tider i retailbranschen

Ekonomisk nedgång, ökat skydd för konsumenter och visselblåsare samt minskad köpkraft kombineras med omställning för att EU ska bli den första klimatneutrala kontinenten. Utmaningarna är många och det är svårt att hänga med och få överblick över de krav som finns och framför allt de som kommer. 

I detta nyhetsbrev har vi sammanfattat viktiga nyheter kring det fokus myndigheter har idag och de regler som är under behandling inom EU om den gröna omställningen; 

  • Aktiva konsumentmyndigheter och konsumentgrupper agerar med stöd av ”tidigare lägsta pris-regeln” och miljöpåståenden i marknadsföring
  • Krav på visselblåsning; företag med minst 50 arbetstagare är skyldiga att ha en intern rapporteringskanal för visselblåsare
  • Ekodesignförordningen, (”ESPR”), en del i EU:s Green Deal. ESPR ställer krav på produkter att bli mer miljövänliga och energieffektiva under hela sin livscykel från design- och utvecklingsfasen, till användning, återanvändning och återvinning. Vill du veta mer om Green Deal, miljöpåståenden i marknadsföring och ESPR? Missa inte vårt nästa MAQS Retail Talks den 14 juni. Läs mer och anmäl dig redan idag! 

Har du funderingar kring dessa eller andra frågor som rör retailbranschen? Hör av dig till oss! 

Trevlig läsning och trevlig sommar, önskar vi på MAQS Retail

Registrera dig för nyheter och events inom Retail


HYBRIDEVENT 14 JUNI

MAQS Retail Talks 

The Green Deal och marknadsföring av miljöfördelar

Få bättre koll på reglerna om miljöpåståenden i marknadsföring och vilka nya regler som väntas komma inom EU:s nya satsning ”The Green Deal” genom vårt MAQS Retail Talks den 14 juni – digitalt eller på plats på vårt Göteborgskontor med efterföljande AW.

Vi kommer tillsammans med flera intressanta gäster från TUI, Ellos och ASTER/Lindholmen Science Park att lyfta och diskutera det som e-handlare bör tänka på i sin marknadsföring av miljöfördelar.

Håll utkik efter inbjudan i din inkorg eller anmäl ditt intresse redan nu via knappen nedan.

Registrera dig för Retal Talks


Marknadsföring om prisreduktion och hållbarhet

Före årsskiftet släppte Konsumentverket en ny vägledning avseende prisinformation och ”tidigare lägsta pris-regeln” . 

Vi har sammanställt våra viktigaste take-aways från vägledningen nedan. Du är alltid välkommen att höra av dig med frågor och för att få konkret hjälp med hur du ska skriva ut priser och rabatter så att det fungerar med prissättningssystemet.

Take-aways från vägledning om tidigare lägsta pris

  • Tidigare lägsta pris-regeln gäller när ni marknadsför en produkt till nedsatt pris, till exempel genom att ange ”-20%”, ett rött lägre pris bredvid ett överkryssat högre pris, ”rea”, ”kampanjpris”, ”deals” eller ”Black Friday”. Ni behöver inte ange tidigare lägsta pris, vid kombinationserbjudanden och villkorade erbjudanden, till exempel ”köp1 få 2” eller ”25% rabatt vid köp över 500 kr”.
  • Ni ska ange det tidigare lägsta priset som ni tillämpat för produkten under de senaste 30 dagarna innan prissänkningen. Vid gradvisa prissänkningar inom samma försäljningskampanj, ska ni ange det tidigare lägsta pris som gällde innan den första prissänkningen. Vid flera  olika - och på varandra efterföljande - försäljningskampanjer, till exempel ”Singles day”, ”Black Friday” och ”Cyber Monday” gäller den generella regeln – det lägsta priset de senaste 30 dagarna ska anges för varje påföljande kampanj. 
  • Tidigare lägsta pris ska anges på, eller i anslutning till, alla produkter och på alla försäljningsställen som omfattas av påståendet. Det behöver inte anges i annan reklam med begränsat utrymme om rea och kampanjer där produkterna inte direkt tillhandahålls. 
  • Ett överstruket pris, ett pris inom parentes eller liknande förutsätts vara tidigare lägsta pris. Att ange fler referenspriser, t. ex. ordinarie pris eller rekommenderat pris, kan vara vilseledande – anger ni flera referenser måste därför detta tydligt anges och skillnaderna mellan dem måste identifieras. Konsumentverket rekommenderar dessutom att ni uttryckligen skriver ut "tidigare lägsta pris”, ”lägsta pris de senaste 30 dagarna” eller liknande. 
  • Tidigare lägsta pris-regeln gäller inte för kundlojalitetsprogram, och inte heller för personanpassade prissänkningar, så som rabatter kopplade till kundens tidigare köp eller födelsedagsrabatt.

Kontakt: Alma Falk och Beatrice Smedenman


VISSELBLÅSNING

Sverige har en ny tvingande lag om visselblåsning

Har du minst 50 arbetstagare är du är skyldig att upprätta en intern rapporteringskanal för visselblåsare för att möjliggöra identifiering av potentiella oegentligheter. Syftet är bland annat att säkerställa ett effektivt skydd för visselblåsare. Systemet ska även uppfylla en rad särskilt angivna krav gällande rapportering, återkoppling och uppföljning. Sammantaget en inte helt okomplicerad process. 

Senast den 17 december i år behöver din rapporteringskanal vara på plats, och för dig med minst 250 anställda är kravet redan här. Därför är det hög tid att förbereda sig.

Vi arbetar nära ett stort antal organisationer som idag har implementerat en rapporteringskanal. De upplever att det ger en tydlig signal att de tar frågor om oegentligheter och oetiskt beteende på allvar, vilket haft en positiv effekt på förtroendet och kommersiella relationer – såväl internt som externt. MAQS erbjuder därför tillsammans med Whistleblower Software en ”one-stop shop” för företag i behov av ett kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat visselblåsarsystem. Vårt erbjudande omfattar allt från en väletablerad teknisk och legal lösning för rapportering, systemdrift och underhåll till implementering av visselblåsarsystem i sin helhet.

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa även ditt företag – kontakta Mikael Åström för mer information!

Kontakt: Mikael Åström


EKODESIGN OCH HÅLLBARA PRODUKTER

Hållbara produkter ny norm inom EU

EU arbetar för att hållbara produkter ska bli norm inom EU. I den nya ekodesignförordningen ESPR ställs krav på att i princip samtliga produkter som säljs inom EU ska vara hållbara, pålitliga, återanvändbara, uppgraderbara, reparerbara, lättare att underhålla, renovera och återvinna samt energi- och resurseffektiva. 

Krav kommer även ställas på att konsumenter informeras om vilken miljöpåverkan produkten som säljs har. ESPR introducerar även digitala produktpass som ska följa med när ett företag säljer sina produkter. 

Produktpassen kommer göra det lättare att reparera eller återvinna produkter samt spåra miljöskadliga ämnen i leveranskedjan. De möjliggör även för myndigheter att kontrollera de varor som säljs inom EU och ska möjliggöra för konsumenter att göra informerade val. 

Enligt EU-kommissionen har EUs konsumtion av textilier den fjärde största påverkan på miljön och de pågående klimatförändringarna. EU har därför en strategi för att textilier som säljs inom EU ska ha en lång livslängd, vara återvinningsbara, designade och producerade av återvunna material, fria från skadliga ämnen och producerade på ett sätt som respekterar de som producerar varorna och miljön. 

Med ESPR ville EU bland annat införa ett indirekt förbud mot att förstöra osålda konsumentvaror genom att tvinga bolag att redovisa mängden av produkter som kasseras. Lagförslaget förhandlas nu i ministerrådet och förslaget om förbud för förstörelse av konsumentprodukter har varit föremål för debatt eftersom EU-kommissionen beräknar att cirka 6 miljoner ton textiler kasseras varje år. EU:s ministerråd har i dagarna enats om hårdare regler, ett direkt förbud mot att förstöra textilier, skor och kläder. Nästa steg i förhandlingen av ESPR är att EU-parlamentet ska ta ställning till lagförslaget. Därefter kommer en förhandling ske om den slutliga utformningen. Målsättningen från den svenska regeringen har tidigare varit att få förordningen klar under 2023. 

Vi på MAQS följer den fortsatta utvecklingen noga. Har ni frågor om den nya regleringen är ni välkomna att kontakta Love Fält. 

KontaktLove Fält

 


 

Kontaktpersoner