Om

Erik Palmgren är specialiserad inom entreprenadrätt och har omfattande erfarenhet av att bistå såväl entreprenörer som beställare och konsulter med rådgivning rörande bygg- och anläggningsentreprenader liksom industriella anläggningar. Erik hjälper dagligen i huvudsak stora och medelstora svenska företag med att analysera och utforma förfrågningsunderlag, skriva och förhandla avtal inom både bygg och anläggning, samt ger löpande rådgivning under pågående entreprenader. I första hand arbetar han proaktivt, men även med tvister och konflikthantering. Erik är även verksam som skiljeman i skiljeförfaranden.

Erik håller regelbundet kurser och seminarier.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2018-

Wästbygg AB, koncernjurist, 2017-2018

Setterwalls Advokatbyrå, partner, 2010-2017

NCC AB, bolagsjurist, 2001-2010

Advokatfirman Wåhlins, biträdande jurist, 1998-2001

Advokatfirman Delphi, biträdande jurist, 1997-1998

Varbergs tingsrätt, tingsnotarie,1995-1997

Utbildning

Lunds universitet, jur.kand., 1995

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2018-, (1998-2001, 2010-2017)