Om

Jessica Svantesson är ansvarig för MAQS branschområde Fastigheter och är särskilt inriktad på fastighetstransaktioner, fastighetsexploateringar och nyttjanderätter. Jessica företräder löpande såväl svenska som internationella fastighetsbolag och fonder samt offentliga aktörer och privata fastighetsägare i olika typer av fastighetsrelaterade transaktioner.

Jessica biträder även löpande företag i frågor avseende fastighetsförvaltning samt upprättande och förhandling av hyresavtal, arrendeavtal och andra typer av nyttjanderättsavtal.

Välkommen att besöka MAQS Fastigheter för att läsa mer.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2007-

Mölndals tingsrätt, tingstjänstgöring, 2005-2007

Forman Rossabi Black, P.A., USA, Paralegal, 2001-2002

Utbildning

Göteborgs universitet, jur. kand., 2004

University of North Carolina at Greensboro, BA. in economics, 2001

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2011-

Relaterade nyheter

MAQS biträdde Logicor i förvärv av logistikfastighet

Logicor har förvärvat en logistikfastighet på cirka 11 400 kvadratmeter med primärläge i Göteborg. Affären är...
23.06.21 Läs mer

MAQS biträdde Liquid Wind vid avyttring av FlagshipONE och i kapitalanskaffning om 15,2 miljoner euro

MAQS har företrätt Liquid Wind i försäljning av vad som kan bli Europas första storskaliga anläggning för...
22.12.20 Läs mer

MAQS biträdde Selvaggio AB i fastighetstransaktion

MAQS har bistått Selvaggio AB vid avyttring av en strategiskt belägen fastighet i Mullsjö utanför Jönköping,...
22.03.21 Läs mer

MAQS biträder MAMA Management i fastighetstransaktion

MAMA Management har ingått avtal med börsnoterade Heba om försäljning av 123 nyproducerade hyreslägenheter i...
21.10.11 Läs mer