Om

Jessica Svantesson är ansvarig för MAQS branschområde Fastigheter och är särskilt inriktad på fastighetstransaktioner, fastighetsexploateringar och nyttjanderätter. Jessica företräder löpande såväl svenska som internationella fastighetsbolag och fonder samt offentliga aktörer och privata fastighetsägare i olika typer av fastighetsrelaterade transaktioner.

Jessica biträder även löpande företag i frågor avseende fastighetsförvaltning samt upprättande och förhandling av hyresavtal, arrendeavtal och andra typer av nyttjanderättsavtal.

Välkommen att besöka MAQS Fastigheter för att läsa mer.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2007-

Mölndals tingsrätt, tingstjänstgöring, 2005-2007

Forman Rossabi Black, P.A., USA, Paralegal, 2001-2002

Utbildning

Göteborgs universitet, jur. kand., 2004

University of North Carolina at Greensboro, BA. in economics, 2001

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2011-

Relaterade nyheter

MAQS biträdde Sjöson i försäljning av logistikfastighet

Sjöson har avyttrat en logistikfastighet i Göteborg till Swedish Logistic Property  (SLP), som genom...
24.03.25 Läs mer

MAQS har biträtt Locus Energy i fyra vindkraftstransaktioner

Locus Energi har under hösten förvärvat flera vindkraftsverk, bland annat verken på Rödstahöjden utanför...
23.12.18 Läs mer

MAQS biträdde Logicor i förvärv av logistikfastighet

Logicor har förvärvat en logistikfastighet på cirka 11 400 kvadratmeter med primärläge i Göteborg. Affären är...
23.06.21 Läs mer

MAQS biträdde Liquid Wind vid avyttring av FlagshipONE och i kapitalanskaffning om 15,2 miljoner euro

MAQS har företrätt Liquid Wind i försäljning av vad som kan bli Europas första storskaliga anläggning för...
22.12.20 Läs mer