Tillbaka

20.12.16 / Nyhet

E-handel under utredning

De vanligaste utmaningarna vi ser inom e-handeln är önskan om att i så hög grad som möjligt påverka prissättningen för nästa försäljningsled, avgränsa möjligheten för återförsäljare att sälja konkurrerande produkter och att skydda den IP och know-how som inte minst franchisekoncept erbjuder sina medlemmar.

Andra exempel rör styrning av inköpskanaler och kollektiva inköpsbonusar eller önskan att begränsa eller utnyttja onlineförsäljning – beroende på om man är återförsäljare eller leverantör. Möjligheterna är många, men fallgroparna likaså och det är här som vi på MAQS Retail kan hjälpa er hitta rätt och konstruktivt balansera risk mot kommersiell nytta.

Parallellt med Konkurrensverkets egna insatser uppmärksammade nyligen även regeringen e-handelns utmaningar (och möjligheter). Konkurrensverket gavs i uppdrag att särskilt analysera prisbildning, marknadsmakt i distributionskedjan, konkurrens på lika villkor, inträdesbarriärer och förekomsten av nyetableringar samt e-handelsplattformars roll i ljuset av detta.

Som rådgivare till många av världens främsta aktörer inom e-handel är vi inte förvånade över Konkurrensverkets erhållna uppdrag. Det följer ett tydligt internationellt mönster. Som exempel kan vi inte låta bli att dra en koppling i timingen till Amazons nyligen genomförda etablering i Sverige, liknande utredningar i andra europeiska länder och inte minst EU Kommissionens pågående arbete mot handelshinder inom e-handel. Inte konstigt att nationella rättsprocesser och böter duggar tätt.

E-handeln är naturligtvis här för att stanna och dess spelregler behöver övervakas av såväl kompetenta tillsynsmyndigheter som marknadens egna aktörer. Samtidigt öppnar det upp för kreativa möjligheter och bättre lönsamhet för den som är bäst förberedd. Här blir vi inom MAQS Retail en naturlig och viktig pusselbit för systemets helhet och individuella företags framgångar.

Kontakta oss på MAQS Retail om du vill veta mer eller diskutera just era utmaningar och möjligheter!

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner