Tillbaka

23.06.13 / Nyhet

MAQS biträdde Cereno Scientific i samband med emission och listbyte till Nasdaq First North

Nasdaq Stockholm har godkänt Cereno Scientific AB för listning på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). Första dag för handel är den 14 juni 2023. 

Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget, som tidigare var noterat på Spotlight Stock Market, är beläget i AstraZenecas BioVentureHub i Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. 

Cereno Scientific har under våren genomfört en företrädesemission av units (bestående av aktier och teckningoptioner) som initialt tillför bolaget cirka 77 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan Cereno Scientific tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 77 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader.

MAQS Advokatbyrå var legal rådgivare till Cereno Scientific i samband företrädesemissionen och listbytet. MAQS team bestod i huvudsak av Anna Björk Larson, Eric Ehrencrona och Fredrik Brusberg.

Relaterade nyheter