Marie Marklund

Advokat/Partner
Telefon: +46 40 664 26 00
Mobiltelefon: +46 708 75 63 76
Fax: +46 40 664 26 10
marie.marklund@maqs.com

Ladda ner vCard

Profil

Marie har arbetat som jurist sedan 1997.

Marie arbetar i stor utsträckning med arbetsrättsliga frågor, varvid att hon biträder företag vid omstruktureringar, driftsinskränkningar, kollektivavtalsfrågor och arbetsrättsliga tvister i domstol. Hon upprättar, granskar och förhandlar olika typer av arbetsrättsliga avtal såsom anställningsavtal innefattande bl.a. konkurrensklausuler. Hon representerar företag i olika typer av förhandlingar, såsom fackliga förhandlingar. Hon har stor erfarenhet av semesterrelaterade frågor.

Marie arbetar också med frågor relaterade till företagshemligheter. Hon hjälper därvid företag både med att i förebyggande syfte skydda sina företagshemligheter på ett adekvat sätt och att agera effektivt då ett intrång har skett.

Marie arbetar även med allmän affärsjuridik och tvistlösning.

Expertis

 • Arbetsrätt och pensioner
 • Företagshemligheter
 • Tvistlösning

Erfarenhet

 • MAQS Advokatbyrå, 2010-
 • Hamilton Advokatbyrå, 2008-2010
 • Wirgin Advokatbyrå, 1998-2008
 • Lunds tingsrätt, 1997-1998

Utbildning

 • Lunds Universitet (jur. kand.), 1997
 • StyrelseAkademien, Certifierad styrelseutbildning, Rätt fokus i styrelsearbetet, 2017

Medlemskap

 • Sveriges Advokatsamfund, 2002-

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Övrigt

 • Arbetsrättsliga föreningen i Södra Sverige
 • Börsdamerna, ordförande 2017-2018, vice ordförande 2016-2017

Relaterade dokument