Omorganisationer och uppsägningar

Event

Arbetsrätt

Vi bjuder nu in till frukostseminarium där vi sammanfattar regelverket och den praktiska aspekten av omorganisationer och uppsägningar

Frågor kring omorganisationer och uppsägningar är ständigt aktuella, inte minst i tider som dessa. Arbetsgivare kommer ofta i kontakt med de aktuella regelverken och den praktiska hanteringen av frågor kopplade till omorganisationer och uppsägningar. Frågor som kommer att tas upp under seminariet:

  • Omorganisation – vilka åtgärder krävs och vad ska kommuniceras?
  • Nya turordningsreglerna – vilken betydelse får reglerna i praktiken?
  • Hyvling av arbetstid (och de nya reglerna i detta sammanhang) – ett alternativ till uppsägningar?
  • Företrädesrätten till återanställning – vad behöver arbetsgivare tänka på?

Seminariet riktar sig till bl.a. chefer, HR-personal och andra som hanterar frågor kopplade till omorganisationer och uppsägningar. Vi håller seminariet på MAQS kontor. Välkommen att anmäla dig till det som passar dig bäst.

Göteborg - 6 september, 08.00-09.30 (Östra Hamngatan 24)
Sundsvall - 12 september, 08.00-09.30 (Nya Hamngatan 12)
Stockholm - 13 september, 08.30-10.00 (Stureplan 19)
Malmö - 20 september, 08.00-09.30 (Gibraltargatan 7), Café Live bottenvåningen i samma hus som MAQS kontor

ANMÄL DIG HÄR!

MAQSAD Arbetsplats är ett återkommande forum för dig som är intresserade av arbetsrättsliga frågor.

Du kan registrera dig för MAQS Nyheter och events inom arbetsrätt här.

Varmt välkommen!

Kontaktpersoner

Malin Hurtig

Advokat/Senior Associate

Malin Hurtig

Advokat/Senior Associate

Göteborg

+46 766 47 40 16

Läs mer

Marie Marklund

Advokat/Partner

Marie Marklund

Advokat/Partner

Malmö

+46 708 75 63 76

Läs mer

Martina Nisser-Christofferson

Biträdande jurist/Associate

Martina Nisser-Christofferson

Biträdande jurist/Associate

Göteborg

+46 721 77 50 57

Läs mer

Mats Nilsson

Advokat/Partner

Mats Nilsson

Advokat/Partner

Malmö

+46 708 94 97 87

Läs mer

Nelly Bjurling

Biträdande jurist/Associate

Nelly Bjurling

Biträdande jurist/Associate

Malmö

+46 723 93 25 36

Läs mer

Rikard Elowson Ek

Advokat/Legal Director

Rikard Elowson Ek

Advokat/Legal Director

Malmö

+46 709 50 42 37

Läs mer