Om

Jannie Strömberg är ansvarig för MAQS branschområde Skog och har genom sin tid som bolagsjurist på ett av Sveriges största skogsbolag stor insikt i branschens unika möjligheter och utmaningar. Jannie arbetar särskilt med att förhandla, upprätta och granska större avtalsstrukturer, bolagsstyrning och regelefterlevnad. Hon har även omfattande erfarenhet av miljörättsliga frågor kopplat till bland annat tillstånd och att bedriva skogsbruk.

Välkommen att besöka MAQS Skog för att läsa mer.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2021-

SCA, bolagsjurist, 2009-2021

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, Köpenhamn, 2006-2009

Plesner advokatfirma, Köpenhamn, 2002-2006

Utbildning

Københavns Universitet, Cand. jur., 2002

Katholieke Universiteit Leuven, kurser i juridik, 2001

Relaterade nyheter

MAQS legal rådgivare när SCA förvärvar vindkraftsprojekt och ökar självförsörjningsgraden av elektricitet

SCA förvärvar Fasikan Vind AB, ett vindkraftsprojekt placerat på SCAs mark i Bräcke kommun i Jämtlands län....
23.10.24 Läs mer

MAQS biträdde Torsboda Industrial Park vid marköverlåtelse till kinesiska PTL

MAQS Advokatbyrå har biträtt Torsboda Industrial Park AB i samband med marköverlåtelse till kinesiskt green...
23.05.05 Läs mer

Skogen i fokus - ny branschgrupp med bas i Sundsvall under ledning av nyrekryterad jurist från SCA

För att möta en ökad efterfrågan på juridisk rådgivning kopplat till skogsindustrin etablerar MAQS Advokatbyrå...
21.11.09 Läs mer