Tillbaka

23.10.24 / Nyhet

MAQS legal rådgivare när SCA förvärvar vindkraftsprojekt och ökar självförsörjningsgraden av elektricitet

SCA förvärvar Fasikan Vind AB, ett vindkraftsprojekt placerat på SCAs mark i Bräcke kommun i Jämtlands län. Säljare är Arise AB, en oberoende aktör inom förnybar energi.

Affären omfattar samtliga aktier i Fasikan Vind AB och projektet säljs i byggfärdig status. Förvärvet är i linje med SCAs vindkraftsstrategi vilken omfattar utarrendering av mark till vindkraftsoperatörer, drift av egna vindparker och projektutveckling för egen drift eller till försäljning.

Byggnation av vindparken startar i november 2023 och planeras att driftsättas i början av 2026. Vindparken kommer att bestå av 15 turbiner med en installerad effekt om totalt 105 MW. Tillsammans med SCAs aktuella produktion av elektricitet medför den tillkommande produktionen om 333 GWh att SCA blir helt självförsörjande på elektricitet. Den totala investeringen förväntas uppgå till 1,7 miljarder SEK.

MAQS Advokatbyrå biträdde SCA i samband med förvärvet. MAQS team leddes av Mikael Kowal, ansvarig för MAQS specialistgrupp Renewables, med biträde av Ida Hillestad, Cecilia Rossing, Anna Almroth, Jannie Strømberg, Jennifer Bake och Lilas Berengian. 
 

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner