Om

Anna Almroth är specialiserad inom entreprenadrätt och har omfattande erfarenhet av att upprätta och förhandla avtal i bygg- och anläggningsprojekt samt att ge löpande rådgivning under pågående entreprenader.

Anna biträder även företag i tidiga skeden av fastighetsutvecklingsprojekt med mark- och exploateringsfrågor. Anna har många års erfarenhet av att upprätta olika former av samarbets- och genomförandeavtal samt bistå med rådgivning i andra frågor rörande markåtkomst som servitut, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter. Hon bistår även i detaljplaneprocesser och vid andra plan- och byggrättsliga frågor.

Anna har också stor erfarenhet av tillståndsprocesser enligt miljöbalken och sammanhängande lagstiftning avseende bland annat förnybar energi, där hon arbetar löpande med hållbarhetsfrågor med fokus på såväl entreprenad- som miljörätt.

Anna håller regelbundet kurser inom sina verksamhetsområden.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2021-

AG Advokat, biträdande jurist, 2017-2021

Foyen Advokatfirma, biträdande jurist, 2013-2017

Hudiksvalls tingsrätt, tingstjänstgöring, 2011-2013

Utbildning

Göteborgs universitet, jur. kand., 2010

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2018-

Relaterade nyheter

MAQS legal rådgivare när SCA förvärvar vindkraftsprojekt och ökar självförsörjningsgraden av elektricitet

SCA förvärvar Fasikan Vind AB, ett vindkraftsprojekt placerat på SCAs mark i Bräcke kommun i Jämtlands län....
23.10.24 Läs mer

Nyheter inom Entreprenad och Infrastruktur #1 2023

NYHETSBREV FEBRUARI 2023 Byggbranschen 2023 – en vintersaga? Just när Sverige känns som i låten ...
23.02.17 Läs mer

MAQS biträdde Liquid Wind vid avyttring av FlagshipONE och i kapitalanskaffning om 15,2 miljoner euro

MAQS har företrätt Liquid Wind i försäljning av vad som kan bli Europas första storskaliga anläggning för...
22.12.20 Läs mer

MAQS Advokatbyrå gör strategisk satsning mot entreprenad och infrastruktur – stärker Stockholmskontoret med ny delägare och en försäkringsjurist

Anna Almroth utses till delägare på MAQS Advokatbyrå med ansvar för att leda byråns entreprenad- och...
22.12.05 Läs mer