Om

Anna Almroth är specialiserad inom entreprenadrätt och har omfattande erfarenhet av att upprätta och förhandla avtal i bygg- och anläggningsprojekt samt att ge löpande rådgivning under pågående entreprenader.

Anna biträder även företag i tidiga skeden av fastighetsutvecklingsprojekt med mark- och exploateringsfrågor. Anna har många års erfarenhet av att upprätta olika former av samarbets- och genomförandeavtal samt bistå med rådgivning i andra frågor rörande markåtkomst som servitut, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter. Hon bistår även i detaljplaneprocesser och vid andra plan- och byggrättsliga frågor.

Anna har också stor erfarenhet av tillståndsprocesser enligt miljöbalken och sammanhängande lagstiftning avseende bland annat förnybar energi, där hon arbetar löpande med hållbarhetsfrågor med fokus på såväl entreprenad- som miljörätt.

Anna håller regelbundet kurser inom sina verksamhetsområden.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2021-

AG Advokat, biträdande jurist, 2017-2021

Foyen Advokatfirma, biträdande jurist, 2013-2017

Hudiksvalls tingsrätt, tingstjänstgöring, 2011-2013

Utbildning

Göteborgs universitet, jur. kand., 2010

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2018-

Relaterade nyheter

Nyheter inom Entreprenad och Infrastruktur #1 2024

NYHETSBREV MARS 2024 KRÖNIKAEntreprenadjurist - trist? Det finns säkert många som undrar hur någon...
24.03.11 Läs mer

MAQS biträder Varberg Energi i förvärv av världens högsta vindkraftverk i trä

Varberg Energi har ingått avtal med Modvion om förvärv av världens högsta vindkraftsverk i trä som erbjuder...
23.12.21 Läs mer

MAQS legal rådgivare när SCA förvärvar vindkraftsprojekt och ökar självförsörjningsgraden av elektricitet

SCA förvärvar Fasikan Vind AB, ett vindkraftsprojekt placerat på SCAs mark i Bräcke kommun i Jämtlands län....
23.10.24 Läs mer

Nyheter inom Entreprenad och Infrastruktur #1 2023

NYHETSBREV FEBRUARI 2023 Byggbranschen 2023 – en vintersaga? Just när Sverige känns som i låten ...
23.02.17 Läs mer