Tillbaka

24.03.11 / Nyhet

Nyheter inom Entreprenad och Infrastruktur #1 2024

NYHETSBREV MARS 2024

Entreprenad

KRÖNIKA

Entreprenadjurist - trist? 

Det finns säkert många som undrar hur någon kan välja att studera juridik. En inriktning som är allt annat än lättsmält och som ständigt kräver att din kunskap uppdateras p.g.a. prejudikat eller andra avgöranden samt inte minst ”kloka tänkare”. Att det dessutom gav fysiska men redan under studietiden, då man fick släpa runt på massa litteratur och inte minst lagboken, borde avskräckt. Det slipper vi iallafall nu då det räcker med att bära med sig en smidig laptop.

Att sedan dessutom inrikta sig mot det smala området entreprenadjuridik, när man kunde valt fräcka affärs- eller fastighetstransaktioner eller häftiga mediala brottmål, är nog än mer oförklarligt. Visst påverkades jag av mina föräldrar, två arkitekter från Chalmers från den tid när byggnadsteknik var lika viktigt som estetik på arkitektlinjen. Våra semesterbilder bestod inte av personer och vyer utan takutsprång, pelare och andra byggnadstekniska lösningar som mina föräldrar fann intressanta. Men min inriktning inom juridik påverkas än mer av att träffa de personer som verkligen projekterar och utför de för samhället så viktiga funktionerna, miljö är som påståtts viktigare än arv. De personer som verkligen presterar det som syns imponerar på mig.

Tyvärr har jag själv inte den tekniska kompetens som krävs för att genomföra entreprenader utan får oftast bara komma in i efterhand och förklara varför det inte blev som ni tänkt. Men vill du som jag undvika diskussioner och tvister så anlita oss tidigt i projektet. Då behöver du dessutom inte träffa oss lika mycket.

/Erik Palmgren

Ps. Ny läsare? Registrera dig för kommande nyhetsbrev här.


LAGAR / REGELVERK / REMISSER

AB 04 och ABT 06 på remiss? 

Att fylla 18 eller 20 år är för de flesta stora händelser i livet. Du får rösta, köra bil och handla på Systembolaget. Dessa ageranden är kanske inte aktuella för våra jubilarer men i år fyller faktiskt standardavtalen AB 04 och ABT 06 hela 20 respektive 18 år.

Under de år som avtalen har funnits har bestämmelserna och dess kommentarer tolkats av aktörer inom byggbranschen, jurister, skiljenämnder och våra svenska domstolar. Tolkningarna har varit spridda och medfört huvudbry under entreprenadprojektens olika faser. Behovet av förtydliganden har visat sig vara stort, inte minst sedan Högsta domstolen mer frekvent har börjat tolka bestämmelserna och det har visat sig att gamla sanningar kanske inte håller det de tidigare har lovat.

Mot bakgrund av detta har AB 04 och ABT 06 börjat närma sig pensionsåldern. Under hösten 2016 startade Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (”BKK”) ett arbete med att revidera standardavtalen. Arbetet har avsett en omfattande genomgång och uppdatering av bestämmelserna mot bakgrund av förändrade och nya förutsättningar på marknaden där avtalen tillämpas. Målsättningen har bland annat varit att klargöra de oklarheter som finns i dagens avtal, anpassa avtalen till andra närliggande rättsområden, göra avtalen mer användarvänliga och främja konkurrensen. 

Under 2020 påbörjades även arbetet med att ta fram motiv till kommande standardavtal med tanken att motiven ska ges ut i så nära anslutning som möjligt till att nya avtalen är färdiga för användning.Under hösten 2023 meddelade BKK att den nu hittat en för samtliga parter acceptabel lösning på den fråga om årsomsättningsrabatter som varit svårlöst och att arbetet med revideringen av avtalen nu gått över i slutförhandlingar för att färdigställa förslaget på de nya avtalen för remiss. Remissrundan är tänkt att pågå under tre månader och vara öppen för alla intresserade. När remissrundan startar är inte känt men mycket tyder på att det i vart fall blir under år 2024 och kanske till och med under det första kvartalet.

När de nya avtalen sedan är på plats och kan börja tillämpas återstår att se. Likaså återstår svaret på frågan om de nya avtalen kommer råda bot på några av de tidigare spridda tolkningarna av standardavtalens bestämmelser. 

Det utdragna revideringsarbetet talar för väl genomtänkta avväganden. Vi ser med spänning fram emot att ta del av de nya avtalen och vad de har att erbjuda branschen samt dela detta med våra kunder!

/Maria Vilhelmsson och Maja Rothpfeffer

 

 

 

 

Ett steg närmare gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan 

Sedan den 1 januari 2022 ska byggherrar redovisa vilken klimatpåverkan nya byggnader har i en så kallad klimatdeklaration. Hittills har det enbart handlat om att deklarera klimatpåverkan men från 2025 föreslås gränsvärden införas för byggnaders klimatpåverkan, vilket presenterades i en rapport från Boverket till regeringen den 10 maj 2023. Tidigare var tanken att gränsvärden skulle införas från 2027. Vidare föreslås en utökning av klimatdeklarationen så att hela byggnadens livscykel omfattas från 2027. 

Nu har regeringen skickat ut Boverkets förslag om införande av gränsvärden från 2025 på remiss. Svaren ska lämnas senast 31 maj 2024 till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Vill du veta mer om klimatdeklarationer eller Boverkets förslag om gränsvärden? Hör av dig till oss!

Anna Almroth


FRAMTIDSSPAN

Det är i Västernorrland det händer! 

Medan ekonomitermometern visar på kyla i stora delar av landet, verkar kvicksilvret i Norrland vara på stadig väg upp. Sedan tidigare har översta och mellersta Norrland haft en stark utveckling men nu rapporteras om en breddad tillväxt till hela Norrland. Ett lysande exempel på detta är alla gröna satsningar som görs i Västernorrland.

Vi på MAQS har med vårt kontor och närvaro i Sundsvall förmånen att få följa detta på nära håll och kan vittna om entreprenörskapet och nybyggarandan som bubblar i regionen. Det finns en stark politisk vilja att tillvarata de stora resurser som finns och en positiv företagsanda som höjer temperaturen i utvecklingsklimatet, samtidigt som alla är på det klara med att det krävs mycket arbete såväl som samarbete för att komma i mål.

Under en solig eftermiddag i februari höll jag och min kollega Maja Rothpfeffer ett case-baserat seminarium i entreprenadrätt på Villa Marieberg i Sundsvall. Eventet arrangerades tillsammans med Handelsbanken och Dina Försäkringar. Vi hade laddat upp med svåra case och bad deltagarna att inte sitta med sina kollegor utan sätta sig i grupper med deltagare från andra företag. Jag höll andan, detta hade kunnat gå hursomhelst. Men gensvaret var otroligt bra! Deltagarna gick in för casen med stort intresse, entusiasm och inte sällan kluriga motfrågor. Trots ett ganska långt seminariepass avslutade vi eftermiddagen med flaggan och energin i topp!

Min reflektion efter seminariet och den senare tidens arbete i Sundsvall med omnejd är att det finns ett unikt företagarklimat och en framåtanda som är svårslagen i området. Kort sagt – det är i Västernorrland det händer! Hör av dig om du vill diskutera en affärsidé eller bara ta en kaffe på vårt kontor på Nya Hamngatan 12 i Sundsvall.

/Anna Almroth


RÄTTSFALL

Beställaren hade rätt att få del av den elektroniska personalliggaren   

GDPR har sedan 2018 reglerat hanteringen av personuppgifter i EU och innebär nya hårdare krav och flera nya frågor. Men vilken inverkan, om någon, ska GDPR ha i entreprenadtvister när beställaren vill få tillgång till entreprenörens elektroniska personalliggare? Den frågan har Högsta domstolen nyligen besvarat.

I en tvist om betalning i en entreprenad ville beställaren få del av den elektroniska personalliggaren för att använda den i bedömningen av entreprenörens rätt till ersättning. Den elektroniska personalliggaren kan visa hur många som befunnit sig på arbetsområdet och därigenom vilket arbete som entreprenören och dess underentreprenörer bedrivit. Innehavaren av personalliggaren vägrade att lämna ut denna med hänsyn till GDPR och menade att personalliggaren innehöll personuppgifter som var skyddade.

Frågan hamnade först i EU-domstolen som den 2 mars 2023 meddelade att GDPR kunde påverka beställarens rätt att få del av personalliggaren. Högsta domstolen bestämde den 29 december 2023 att beställaren hade rätt att få del av den elektroniska personalliggaren, med undantag för person- och samordningsnummer på registrerade personer.

Högsta domstolen konstaterade att beställaren hade ett starkt intresse av att få del av den elektroniska personalliggaren inom ramen för den pågående tvisten. Inte minst på grund av allas rätt till ett effektivt domstolsskydd och en rättvis rättegång. Uppgifterna kunde också ha betydelse för entreprenörens ersättningsrätt. Högsta domstolen bedömde att det intresset vägde tyngre än de registrerade personernas intresse av att personuppgifterna skyddades. Beställaren hade dock inte förklarat varför även personnumren skulle vara av betydelse. För att minimera intrånget för de registrerade ansåg därför Högsta domstolen att person- och samordningsnummer inte skulle lämnas ut.

I en pågående tvist har parterna stora möjligheter att få del av dokumentation från sin motpart om dokumentationen kan ha bevisbetydelse. I en tvist som rör entreprenörens rätt till ersättning kan den elektroniska personalliggaren ha en sådan betydelse. Ett annat exempel är entreprenörens dagbok. Det är därför viktigt att alltid se till att personalliggare och annan dokumentation rörande entreprenaden förs korrekt. Det gäller också att den som är generalentreprenör ser till att anlitade underentreprenörer fullgör sin registrerings- och dokumentationsskyldighet.

En korrekt och noggrant förd personalliggare innebär inte bara att ni uppfyller ställda lagkrav – utan det ger er också bättre möjligheter att vinna en tvist. Vill ni veta mer om hur ni kan arbeta proaktivt med dokumentation under entreprenaden? Tveka inte att kontakta oss!

Oscar Sörbrand och Erik Kjaer

 

 

 

 

 


Event och lästips!

Aktivitet
Construction Summit 2024: Fysiskt event i Stockholm
Datum: 19 mars 2024
MAQS är partner till Construction Summit, en mötesplats för byggbranschen, och kommer i anslutning till dagen att anordna ett VIP-event. Håll utkik i mejlen eller kontakta oss. Läs mer om Construction Summit här.

Construction Talks: Vad hände med de onormala prisförändringarna? Och vad gör vi åt de dyra och långa tvisterna inom entreprenad?  
Kl. 12.05-12.25 under Construction Summit

 

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner