Tillbaka

20.05.28 / Nyhet

MAQS biträder QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB i samband med företrädesemission av units

MAQS Advokatbyrå biträder QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG”) i samband med företrädesemission av units om cirka 37,7 MSEK. Styrelsens förslag till emission publicerades den 20 maj 2020.

Styrelsen i QuiaPEG har beslutat att föreslå årsstämman den 22 juni 2020 att besluta om en företrädesemission av units bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs QuiaPEG cirka 37,6 MSEK i aktielikvid och vid fullt utnyttjande av de aktuella teckningsoptionerna tillförs QuiaPEG ytterligare åtminstone cirka 5,4 MSEK senast den 17 februari 2021. Emissionen är till ca 82 procent täckt av garanti- och teckningsåtaganden.

Teckningsperioden i emissionen löper från och med den 25 juni 2020 till och med den 9 juli 2020 och föregås av publicering av tillhörande prospekt.

QuiaPEG är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel bygger på bolagets unika och patenterade teknologiplattform.

MAQS är QuiaPEGs legala rådgivare i samband med kapitalanskaffningsprocessen. MAQS team består huvudsakligen av Eric Ehrencrona, Lars Odinge och Hanna Friberg.

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner