Tillbaka

20.02.27 / Nyhet

MAQS har biträtt IRLAB Therapeutics i samband med två nyemissioner

MAQS Advokatbyrå har biträtt IRLAB Therapeutics i samband med att bolaget genomfört en riktad nyemission om ca 70 miljoner kronor samt en övertecknad företrädesemission om ca 145 miljoner kronor.

Den riktade nyemissionen, som genomfördes i december 2019, tecknades av ett antal institutionella och kvalificerade investerare efter ett accelererat bookbuilding förfarande. Företrädesemissionen genomfördes i februari 2020.

IRLAB Therapeutics är ett forsknings- och utvecklingsbolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market som fokuserar på utveckling av nya läkemedel för behandling av neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet Parkinsons sjukdom och demens.

MAQS team bestod huvudsakligen av Dag Fredlund, Eric Ehrencrona, Henrik Nordling och Hanna Friberg.

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner