Uppsägning av personliga skäl

24.03.05 - 24.03.07 / Event

Arbetsrätt

Välkommen till ett frukostseminarium där vi summerar regelverket och den praktiska aspekten av uppsägningar kopplat till personliga skäl

Arbetsgivare kommer ofta i kontakt med regelverken kopplade till anställda och den praktiska hanteringen av frågor kopplade till uppsägningar. Under seminariet redogör vi bland annat för de regler och principer som gäller för att en arbetsgivare ska anses ha laglig grund för att kunna säga upp en anställd av personliga skäl.

Vi tar även upp:

  • Sakliga skäl – vad kan utgöra grund för uppsägning av personliga skäl?
  • Vilka åtgärder krävs och vad ska kommuniceras?
  • I vilken utsträckning ska facket involveras?
  • Vad gäller vid tvist om giltigheten av uppsägningen - vad behöver arbetsgivare tänka på?

Seminariet riktar sig till chefer, HR-personal och andra som hanterar frågor kopplade till personal och uppsägningar. Vi håller seminariet på MAQS kontor. Välkommen att anmäla dig till det tillfälle som passar dig bäst.

Göteborg - 5 mars, 08.30-09.30 (Östra Hamngatan 24) (frukost från kl. 08.00)
Stockholm - 6 mars, 09.00- 10.00 (Stureplan 19) (frukost från kl. 08.30)
Malmö – 7 mars, 08.30-09.30 (Gibraltargatan 7) (frukost från kl. 08.00)
Sundsvall - 7 mars, 08.30-09.30 (Nya Hamngatan 12) (frukost från kl. 08.00)

ANMÄL DIG HÄR!

MAQSAD Arbetsplats är ett återkommande forum för dig som är intresserade av arbetsrättsliga frågor. Du kan registrera dig för MAQS nyheter och events inom arbetsrätt här.

Varmt välkommen!

Kontaktpersoner

Elin Awerstedt

Advokat/Partner

Elin Awerstedt

Advokat/Partner

Stockholm

+46 705 58 97 35

Läs mer

Lars Lövgren

Advokat/Partner

Lars Lövgren

Advokat/Partner

Göteborg

+46 733 97 74 03

Läs mer

Malin Hurtig

Advokat/Senior Associate

Malin Hurtig

Advokat/Senior Associate

Göteborg

+46 766 47 40 16

Läs mer

Marie Marklund

Advokat/Partner

Marie Marklund

Advokat/Partner

Malmö

+46 708 75 63 76

Läs mer

Mats Nilsson

Advokat/Partner

Mats Nilsson

Advokat/Partner

Malmö

+46 708 94 97 87

Läs mer

Nelly Bjurling

Biträdande jurist/Associate

Nelly Bjurling

Biträdande jurist/Associate

Malmö

+46 723 93 25 36

Läs mer

Rikard Elowson Ek

Advokat/Legal Director

Rikard Elowson Ek

Advokat/Legal Director

Malmö

+46 709 50 42 37

Läs mer