Om

Anna Björk Larson är främst specialiserad inom kapitalmarknadsfrågor och har omfattande erfarenhet av att projektleda och lämna rådgivning i samband med bland annat noteringsprocesser, kapitalanskaffningar och upprättande av incitamentsstrukturer.

Utöver rådgivning i kapitalmarknadsfrågor hanterar Anna även löpande bolagsrättsliga frågor så som omstruktureringar, bolagsstyrning och bolagsstämmor för såväl privata som publika bolag. Anna har även erfarenhet av att lämna rådgivning vid företagsöverlåtelser.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2022-

EY Law och EY, Capital Markets/FAAS, affärsjurist, 2017-2022

Göteborgs tingsrätt, tingsnotarie, 2013-2017

Advokatfirman Vinge, biträdande jurist, 2009-2013

Intrum Justitia AB (publ), bolagsjurist, 2008-2009

Advokatfirman Vinge, biträdande jurist, 2005-2008

Utbildning

Göteborgs universitet, jur. kand., 2004

Queen Mary University of London, kurser finansiell juridik, 2004

Ludwig-Maximilians-Universität München, kurser i europarätt, 2003

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2022- , (2011-2013)

Relaterade nyheter

MAQS biträdde PowerCell i samband med listbyte till Nasdaq Stockholm

PowerCell har genomfört ett listbyte från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Stockholms huvudlista....
23.12.18 Läs mer

MAQS biträdde Cereno Scientific i samband med emission och listbyte till Nasdaq First North

Nasdaq Stockholm har godkänt Cereno Scientific AB för listning på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq...
23.06.13 Läs mer

MAQS biträdde Luxbright vid företrädesemission

Luxbright AB (publ) har genomfört en företrädesemission av aktier motsvarande cirka 35,4 MSEK före avdrag för...
23.05.02 Läs mer

MAQS stärker kapitalmarknadsteamet 

Anna Björk Larson ansluter till MAQS Advokatbyrås kapitalmarknadsteam som Legal Director. Hon kommer närmast...
22.04.07 Läs mer