Tillbaka

24.02.14 / Nyhet

MAQS biträdde Fluicell vid företrädesemission

Fluicell AB (publ) har genomfört en företrädesemission av units. Emissionen blev fulltecknad och bolaget tillförs initialt cirka 29,9 miljoner kronor före emissionskostnader.

Fluicell är ett life sciencebolag som bedriver utveckling av vävnadsterapier och humana screeningprodukter, baserade på bolagets teknik för att bearbeta och studera enskilda celler.

Bolaget avser att använda likviden från företrädesemissionen för att avancera sin agenda med att skapa banbrytande vävnadsprodukter som möjliggör nya sätt att behandla allvarlig sjukdom.

MAQS Advokatbyrå var legal rådgivare till Fluicell i samband med företrädesemissionen. 
 

Kontaktpersoner