Tillbaka

Offentlig upphandling

Vi har djup och bred kunskap gällande frågor om offentlig upphandling.
Image
Offentlig upphandling BG

Offentlig upphandling är ett dynamiskt rättsområde som präglas av att lagarnas innehåll löpande fylls ut av rättsfall från förvaltningsrätterna. Adekvat och proaktiv rådgivning inom offentlig upphandling kräver därför djup och bred kunskap om domstolspraxis.

MAQS specialistgrupp inom offentlig upphandling följer på daglig basis utvecklingen inom området. Vi hjälper både upphandlande myndigheter och anbudsgivare med bland annat strategisk rådgivning inför och under upphandlingsförfaranden och med upprättande och granskning av förfrågningsunderlag, anbud och avtal. Vi har även mångårig erfarenhet av att driva både överprövningsmål och skadeståndsmål som har sin grund i offentlig upphandling.