Tillbaka

Skatt

Skattefrågor är en naturligt integrerad del av alla affärer. MAQS skattespecialister har kompetensen att förebygga, hantera och optimera dessa frågor utifrån varje verksamhets unika förutsättningar.
Image
Skatt

Skatteområdet omfattar inte sällan tekniskt komplicerade regelverk som dessutom löpande förändras både nationellt och internationellt. För dig som kund kan detta vara komplext att överblicka och inte minst att efterleva och hantera praktiskt. Vare sig ni är ett entreprenörsdrivet bolag eller en multinationell koncern, vare sig det rör sig om en enskild affär eller långsiktig, strategisk planering, finns stora värden att hämta genom att identifiera och hantera skattefrågor i ett tidigt skede.

MAQS skattespecialister samarbetar nära med byråns andra bransch- och specialistområden för att tillsammans erbjuda en heltäckande rådgivning anpassad till de unika förutsättningar som råder i varje bransch, verksamhet och affär. Vi erbjuder bl.a. kvalificerad skatterådgivning till företag och företagare i alla faser av ett företags utveckling, såväl löpande operativt, som i enskilda projekt av stor strategisk eller operativ betydelse. Detta kan exempelvis vara i samband med företagsöverlåtelser, investeringar, börsintroduktioner, omstruktureringar, fastighetstransaktioner, momsfrågor, incitamentsprogram, skatteprocesser och i frågor relaterade till fåmansföretag.

Vi förstår att skattefrågor är en del av en större kontext och utöver juridisk expertis är vi alltid måna om att ha en genuin förståelse för affären, processen och parternas intressen. Allt för att skapa en smidig och friktionsfri affär.

Kontaktpersoner

Krister Hjelmstedt

Advokat/Partner

Krister Hjelmstedt

Advokat/Partner

Malmö

+46 736 25 31 19

Läs mer

Lars Odinge

Advokat/Partner

Lars Odinge

Advokat/Partner

Göteborg

+46 768 66 15 14

Läs mer