Tillbaka

Renewables

MAQS branschgrupp inom Renewables biträder löpande ett stort antal aktörer verksamma inom förnybar energi samt andra utsläppsreducerande verksamheter. Som resultat av vårt arbete inom området under hela 2000-talet har vi idag en ledande ställning i branschen.
Image
Renewebles

Våra kunder inom Renewables består av såväl lokala som internationella aktörer verksamma inom allt från land- och havsbaserad vindkraft, solkraft och vattenkraft till energilagring och vätgas. MAQS har stor erfarenhet om området kring hela den kommersiella och tillståndsmässiga processen runt förnybart, och bistår löpande i frågor kopplat till bland annat projektering, förvaltning, finansiering och förvärv.

Utöver att vi har all den legala kompetens som aktualiseras inom området har vi även den branschkännedom som behövs för att vår rådgivning ska bli så kvalitativ, effektiv och användbar som möjligt för våra kunder. Gruppens heltäckande kompetenser spänner över alla områden som är relevanta för att skapa stöd i de olika faser som aktualiseras i ett projekt inom förnybar energi. Vi samarbetar även tillsammans med partners för att kunna bistå våra kunder med kompletterande expertis på området.

Urval av rättsområden

Miljörätt
Fastighetsrätt
Kommersiella avtal
M&A
Bolagsrätt

Kontaktpersoner

Mikael Kowal

Advokat/Partner

Mikael Kowal

Advokat/Partner

Göteborg

+46 734 17 62 27

Läs mer